Nabízím přednášky, semináře a kurzy pro zdravotníky, školy, sociání služby a firmy v oblasti psychiatrie, psychoterapie, motivačních rozhovorů a syndromu vyhoření.    

Vzdělávání pro sociální sektor je akreditované MPSV

Semináře jsou vedeny na klíč podle Vašich potřeb. 

Zásadní je  pro mě porozumět problematice, kterou řešíte, uchopit cílovou skupinu a upřesnit si konkrétní situace z praxe. Mým cílem je, aby se nejednalo o ztrátu času, ale o smysluplně využitý čas, který bude pro Vás skutečným přínosem. 

Před zahájením posílám dotazník, který mapuje Vaše potřeby. 

základy přístupu
k lidem s duševním onemocněním

jednodenní kurz
akreditovaný MPSV

syndrom vyhoření
jako výzva

pro firmy
akreditovaný MPSV

syndrom
vyhoření
jako výzva

jednodenní kurz (8h)  

číslo akreditace: A2020/1090-SP/PC/VP

 

Interaktivní kurz má za cíl probrat problematiku stresu a vyhoření. Součástí bude zhodnocení míry vyhoření a také zmapování varovných signálů. Budeme se věnovat možnostem, jak lze se stresem aktivně pracovat na individuální i institucionální úrovni. 

Pojmy jako „syndrom vyhoření“ nebo „přepracování“ napsány na papíře působí fádně. Dalo by se říci, že řešení je jednoduché a samozřejmé – více odpočívat a sportovat, upravit stravovací návyky, lépe si organizovat práci, pracovat na změně svých životních hodnot. 

Ten, kdo zažil skutečné vyhoření, je si vědom závažnosti stavu a také toho, že znalost a snaha aplikovat na první pohled jasná doporučení nemusí stačit k jeho zdolání. 

Proč tedy „vědět“ nestačí? 

Proč máme tendenci zapomínat na sebe, na své zdraví?

 

CO SI ZE SEMINÁŘE ODNESU?

– poznám projevy syndromu vyhoření

– zjistím, jak na tom teď jsem a co s tím mohu udělat

– stručnou teorii o stresu a o vývoji syndromu vyhoření

– úvod do psychosomatického uvažování pro praktické využití v životě 

– návrh na jednu jednoduchou změnu související přímo se mnou jako prevence vyhoření

nejedná se
o nezáživnou teorii

Seminář o syndromu vyhoření nemá za cíl seznámení s nezáživnou teorií. Nebudeme vycházet z konceptu, že pocity bezmoci a vyčerpání, nadměrné podráždění či psychosomatické příznaky jsou známkou nedostatečné odolnosti a slabosti. 

Jedná se totiž o zdravou reakci a pokus o seberegulaci směrem k naplněnému životu v souladu s našimi základními hodnotami. 

Jedná se o signál z našeho těla, který upozorňuje naši umanutou mysl na to, že je vhodné opustit dosavadní model fungování.

základy
přístupu
k lidem s duševním onemocněním

akreditovaný jednodenní kurz (8h) 

číslo akreditace: A2020/1091-SP/PC/VP

Kurz nabízí přehledné informace a základy přístupu k nejčastějším projevům psychických onemocnění. 

Na informace o onemocněních opírající se o přímou praxi budou navazovat konkrétní způsoby efektivní komunikace. 

Cíleně se budeme věnovat vybraných situacím: 

– klient s psychotickou atakou

– agresivní chování klienta

– sebevražedné myšlenky

– panická ataka

– komunikace s klientem s hraniční poruchou osobnosti. 

Diskuze také zahrne téma spolupráce sociálních služeb a zdravotnického sektoru, zejména zdravotnické záchranné služby a psychiatrie.

Mým cílem je, abyste si ze semináře odnesli konkrétní věty, zvědomělé postoje a více porozuměli vnitřnímu světu svých klientů.

přímá zkušenost

Pracuji jako psychiatr na akutním psychiatrickém oddělení a denně zacházím se situacemi, kterými se seminář zabývá. Nejedná se o suchou teorii, ale o přímou zkušenost. A tu se snažím různými způsoby zprostředkovat.

Pokud máte zájem o informace ohledně plánovaných seminářů, článků, jiné inspirace...

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU MÉHO NEWSLETTERU

Nespamuji, snažím se nebýt otravný, kdykoli se odhlásíte :).

Přihlášením souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů v souladu s podmínkami jejich ochrany. Rozumím, že mám právo kdykoli tento souhlas odvolat.