Komplexní výcvik Motivačních rozhovorů (48h akreditováno MPSV) plánovaný na jaro 2024 je již naplněn. Moc si vážím vašeho zájmu! 

Stále je možnost se přihlásit jako náhradník. Průběžně budu dávat vědět, zda se místa uvolnila. Případně sledujte stránky od nového roku, kdy budu vypisovat termíny na podzim 2024.  

KDY? 3 dvoudenní víkendová setkání, 2.-3.3., 6.-7.4., 11.-12.5.2024

           vždy od 9h do 16:30h

KDE? Frýdek-Místek, prostory Planety – Montessori základní školy

CENA? 9000 Kč za celý výcvik (možnost rozdělit splátky dle dohody)

 

Jak mohu lidem pomáhat ve změně? 

Lze vůbec někoho motivat?

A co práce s někým, kdo se změnit vlastně nechce? 

Jak je to s odpovědností za změnu?

Motivační rozhovory jsou přístupem, který je mířený na práci se změnou. Je to efektivní metoda, která spočívá ve specifickém způsobu komunikace v souladu s dobrým porozuměním principům motivace. Motivační rozhovory kladou důraz na spolupráci a vlastní kompetence klienta, pracují s jeho vnitřní motivací. Efektivita tohoto přístupu je ověřena výzkumy.

DVOUDENNÍ ÚVODNÍ KURZ (16H)

Číslo akreditace: A2020/0981-SP/PC

PRO KOHO?

– sociální služby (změna problémového chování, životosprávy, návyků, nespolupracující klient, navázání kontaktu)

– zdravotnictví (doporučení, změna životosprávy, užívání medikace u  pacientů s obezitou, cukrovkou, srdečním onemocněním apod.) 

– psychiatrie a psychoterapie (nabízení psychofarmak a dalších možností léčby, změna životního stylu, motivace ke změně obecně)

– školství (práce s dětmi a mladistvými)

JAk fungují?

Naše porozumění procesu změny nám umožní odhadnout, v jaké fázi se klient nachází a dle toho reagovat. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří slyší sami sebe nahlas vyjádřit své představy o změně a určitý závazek, mají větší pravděpodobnost, že tuto změnu skutečně provedou. 

Dále se klade důraz na to, abychom se vyhnuli „napravování“ a nevyžádaným radám, či dobře míněnému „vyhrožování“, které zákonitě narušují vzájemnou spolupráci. 

V rámci motivačních rozhovorů empatickým způsobem podporujeme klienty, aby mluvili o svých potřebách a důvodech, proč se chtějí změnit. Navozené uvědomění urychluje proces změny. Úkolem pracovníka je pomocí naučených způsobů rozvinout rozhovor o změně a závazku. 

Motivační rozhovor je obecně krátkodobé poradenství, které se odehrává v průběhu několika sezení, ale její principy lze s klienty používat úspěšně neustále. 

Díky těmto intervencím lze zásadně ovlivnit způsob naší práce v prospěch náš (menší námaha, možnost opřít se o tento přístup) a klienta (dopad na změnu).

change-4056014_1920

Máte-li zájem o kurz, kontaktujte mě...

MUDr. Michal Raszka, PhD.