20200828_134810
Michal Raszka

psychoterapeut
psychiatr
lektor
průzkumník v krajinách psyché

kdo jsem

Nadšenec pro zkoumání možností změny, hlubinných procesů, objevování životních zákonitostí.
Zajímá mě práce se záměrem a změnou sebepojetí jako prostředek ke změně žité skutečnosti.
Jako psychoterapeut se zabývám úzkostnými poruchami, tématem traumatu, disociace, propojením neurobiologie a psychoterapie. Také mě zajímá význam změněných stavů vědomí v procesu růstu a léčby. V minulosti výzkumník na poli disociace. Baví mě lektorování, které je pro mě vždy zajímavou interakcí. 

profesní zkušenosti

2021 – dosud    psychoterapeut v soukromé psychoterapeutické praxi a psychiatr                                                                                           v Beskydském centru duševního zdraví

2017 – 2021      psychoterapeut v soukromé psychoterapeutické praxi a psychiatr                                                                                           na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, privátní psychiatrické                                                                 a psychosomatické kliniky, s.r.o.

2015 – 2017      vedoucí akutního psychiatrického oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, privátní psychiatrické                                                     a psychosomatické kliniky, s.r.o.

2013 – 2014      psychiatr a psychoterapeut (soukromá psychoterapeutická praxe a psychiatrické ambulance                                           u MUDr. Jana Čermáka a MUDr. Ing. Aleše Urbana, PhD.)

2006 – 2013      lékař v oboru psychiatrie, psychoterapeut a vědecký pracovník v oblasti neurověd                                                                (bývalé Psychiatrické centrum Praha, v současnosti Národní ústav duševního zdraví)ce

lektorská činnost

2016 – dosud       vedení akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

                               „Komunikace s lidmi s duševním onemocněním“ (8h)                                

                               „Trauma – úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci“ (8h)

                               „Komunikace s agresivním klientem“ (8h)

                              „Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem“ (8h)

                              „Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách“ (8h)                

10/2014 – 12/2014   vzdělávání pro lékaře a zdravotní sestry „Komunikace s pacienty“ společně                                                                                s PhDr. Mgr. Petrem Štípkem (10 dní po 8 hodinách) v Nemocnici Hořovice

2012 – 2013           výuka psychiatrie pro studenty oboru „Tělesná výchova a sport  osob specifickými potřebami“                                               na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

2006 – 2013           výuka psychiatrie pro studenty všeobecné medicíny 3. lékařské fakulty  Univerzity Karlovy                                                     v rámci doktorandského studia                   

– přednášková činnost na téma neuropsychoterapie, psychiatrie, medikace, motivace

                              

vzdělání a kurzy

2018 – 2019       výcvik v motivačních rozhovorech, garant: PhDr. Jan Soukup, PhD.

9/2016                workshop „Nová terapie pro každého klienta – důkazy podložená vnímavost“   Česká asociace pro  

                            psychoterapii z.s., garant: John C. Norcross, PhD.

2008 – 2014       skupinová supervize pod vedením MUDr. Zuzany Pinďákové

11/2014              certifikovaný kurz v systematické psychoterapii ukončený zkouškou,  Česká psychoterapeutická 

                             společnost ČLS JEP, garant: Doc. PhDr. Jan Kožnar

2007 – 2014        teoretické vzdělávání v psychoterapii (200 hodin) a sebezkušenostní výcvik 

                             v psychodynamicky orientované psychoterapii (551 hodin), o.s. SUR

2007 – 2014        specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2006 – 2010        doktorandské studium v oboru neurovědy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

                             disertační práce: “Disociace: fenomenologie a patofyziologie u obsedantně-kompulzivní poruchy”

9/2007                 kurz hypnózy, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

                             garant: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

1999 – 2006        studium všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Členství v profesních organizacích

člen, Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP (od r.2007)

člen, Česká neuropsychofarmakologická společnost (od r.2007)

spoluzakladatel a člen výboru, Neuropsychiatrické fórum, z.s. (od r.2011)

člen České asociace pro psychoterapii (od r.2018)

seznam vybraných publikací

Raszka, M., Praško, J. Depersonalizace a derealizace – současné nálezy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, roč. 71/104, č. 3, s. 139-146. ISSN: 1210-7859.

Raszka, M., Chalupníček, A., Praško, J. Depersonalizace a derealizace z klinického hlediska. Psychiatrie, 2010, roč. 14, č. 3, s. 127-134. ISSN: 1211-7579.

Raszka, M., Praško, J., Kopřivová, J., Novák, T. Neurofyziologický korelát disociace u pacientů s OCD v obraze sLORETA. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. Suppl. 1, s. 49. ISBN/ISSN: 1211-7579.

Raszka, M., Praško, J., Tintěra, J., Horáček, J. Depersonalizační a derealizační syndrom u pacientky s úzkostně depresivní poruchou v obraze 18FDG PET. Psychiatrie, 2009, roč. 13, č. 1, s. 33-37. ISSN: 1211-7579.

Chalupníček, A., Raszka, M., Praško, J., Kožený, J. Cambridžská škála depersonalizace – reliabilita a validita české verze. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 6, s. 510-520. ISSN: 0009-062X.

Kopeček, M., Černá, L., Šulak, J., Raszka, M., Bareš, M., Seifertová, D. Depressed patients perception of the efficacy of electroconvulsive therapy and venlafaxine therapy. Neuroendocrinology Letters, 2007, roč. 28, č. 6, s. 889-894. ISSN: 0172-780X.

Kopřivová, J., Horáček, J., Tintěra, J., Praško, J., Raszka, M., Ibrahim, I., Höschl, C. Medial frontal and dorsal cortical morphometric abnormalities are related to obsessive-compulsive disorder. Neuroscience Letters, 2009, roč. 464, č. 1, s. 62-66. ISSN: 0304-3940.

Praško, J., Raszka, M., Adamcová, K., Grambal, A., Kopřivová, J., Kudrnovská, H., Látalová, K., Vyskočilová, J. Predicting the therapeutic response to cognitive behavioural therapy in patients with pharmacoresistant obsessive-compulsive disorder. Neuroendocrinology Letters, 2009, roč. 30, č. 5, s. 615-625. ISSN: 0172-780X.

Raszka, M., Praško, J., Kopřivová, J., Novák, T., Adamcová, K. Psychological dissociation in obsessive-compulsive disorder is associated with anxiety level but not with severity of obsessive-compulsive symptoms. Neuroendocrinology Letters, 2009, roč. 30, č. 5, s. 624-628. ISSN: 0172-780X. 

kapitoly v knihách

 

Raszka M. O úzkostech a panické poruše. In. Pasz J, Plechatá A. Normální šílenství. Rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním. Brno: Host 2020. 214-228.

Raszka M, Soukup J. Adherence a motivace. In. Raboch J.  Duševní zdraví a životní styl. Psychiatrie životním stylemMladá fronta 2019. 235-242.

Herman E, Praško J, Raszka M, Hovorka J, Nežádal T. Disociativní poruchy. In: Seifertová D, Praško J, Horáček J, Höschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. Algoritmy České neuropsychofarmakologické společnosti. Amepra, Medical Tribune, Praha 2008; 389-400.

Praško J, Šlepecký M, Kopřivová J, Papalová S, Raszka M, Herman E, Praško J, Seifertová D. Relaxace a biofeedback. In: Herman E, Praško J, Seifertová D, eds. Konziliární psychiatrie. Praha: Galén 2007; 286-292.

Praško J, Prašková H, Raszka M, Kopřivová J: Obsedantně-kompulzivní porucha. In: Herman E, Praško J, Seifertová D, eds. Konziliární psychiatrie. Praha: Galén 2007; 107-113

 

 

Pokud máte zájem o informace ohledně plánovaných seminářů, článků, jiné inspirace...

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU MÉHO NEWSLETTERU

Nespamuji, snažím se nebýt otravný, kdykoli se odhlásíte :).

Přihlášením souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů v souladu s podmínkami jejich ochrany. Rozumím, že mám právo kdykoli tento souhlas odvolat.