Je vypsán další běh komplexního výcviku Motivačních rozhovorů    (48h akreditováno MPSV):

KDY?     3 dvoudenní víkendová setkání, 11.-12.3., 15.-16.4., 27.-28.5.2023,   vždy od 9h do 16:30h 

KDE?     Frýdek-Místek, prostory Planety – Montessori základní školy

CENA?  3000 Kč za jedno dvoudenní setkání, 9000 Kč za celý výcvik

V současné době již nové klienty do péče nepřijímám. Kapacita je naplněna. Prosím, zkuste případně kontaktovat jiné terapeuty. Seznam se nachází v „Kontakty na terapeuty“. 

vztah
k sobě
odráží
vztah k
druhým
a naopak.

Věřím, že vše, co děláme se záměrem změny a úzdravy, se počítá. Někdy to může vypadat jako nekonečná pouť bludištěm. Nicméně z nadhledu dává smysl a má směr. 

Jako psychoterapeut a psychiatr pracuji od roku 2006 a stále mě to baví a naplňuje.

Věnuji se tématům motivace a změny, práce s emocemi, mužské identity a spirituality, komunikace s lidmi s duševním onemocněním a neurovědnímu základu psychoterapie. 

Nabízím své zkušenosti v podobě seminářů  a individuálního vedení. 

nabízím

kurzy a semináře

Akreditované a šité na míru kurzy:
- syndrom vyhoření
- základy psychiatrie
- komunikace s lidmi s duševním onemocněním

motivační rozhovory

Výcvik v komunikačním přístupu k podpoře vnitřní motivace při změně chování. Metoda má klinicky ověřenou účinnost a využívá se v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické a ve firmách.
- komplexní 48hodinový výcvik
- úvodní 16hodinový kurz

psychoterapie

Individuální provázení osobní změnou, objevováním vlastních možností, zvládáním náročných životních událostí.

k zamyšlení...

Zdraví z různých úhlů

Zdraví… Co se nám vybaví, když slyšíme toto slovo? Kdybyste se zamysleli nad tím, co vlastně zdraví je, jak byste odpověděli? Zamyšlení na podstatou zdraví a vhledy z ptačí perspektivy…

Read More »

O MNĚ

Fascinuje mě hloubka duše, možnosti poznání a změny. Nemám rád škatulky, i když často sám do nich upadám a na mnoha lpím… do doby, kdy je zahlédnu a snažím se pak z nich vylézt.   

A co dělám? 

Pracuji jako psychoterapeut v soukromé praxi, vedu psychoterapeutickou výcvikovou skupinu v rámci SUR -institututu pro vzdělávání v psychoterapii, přednáším, školím, občas něco napíšu. V minulosti jsem se věnoval výzkumu tzv. disociativních stavů z hlediska psychoterapie a neurobiologie. Jako psychiatr pracuji aktuálně na částečný úvazek v Centru duševního zdraví, předím jsem působil na akutním psychiatrickém oddělení. Zajímá mě osobní růst, spiritualita, změněné stavy vědomí, jóga, posilování, psychosomatické souvislosti. 

kontaktujte mě

MUDr. Michal Raszka, PhD.