Komplexní výcvik v motivačních rozhovorech

Jedná se o komplexní akreditovaný výcvik „Motivačních rozhovorů“ rozložený do tří dvoudenních setkání (celkem 48 hodin).  

Odnesete si:

 • porozumění principům motivace a funkčního přístupu ověřeného výzkumem
 • intenzivní nácvik jednotlivých technik i celkového přístupu, což efektivní nástroj vedoucí k rychlému pokroku
 • zkušenost s působením motivačních rozhovorů na sobě
 • osobním přínosem může být i vlastní posun ve vybraných tématech 
 • nástroje pro další rozvoj v motivačních rozhovorech

 

Důraz je v celém výcviku kladen na vlastní zážitek, nácvik dovedností a spolupráci ve skupině. 

Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, tak i pro zkušené, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování. 

Velikost výcvikové skupiny je do 20 účastníků. 

V rámci výcviku kromě jiného nabízím také zkušenost lektora psychoterapeutického výcviku a z psychiatrické praxe.

O motivačních rozhovorech se můžete více dovědět na www.motivacnirozhovory.cz .

 

První setkání

 • představení základního rámce
 • seznámení se zakladateli a vývojem
 • nácvik dovedností vytváření dobré pracovní aliance (otevřené otázky, reflexe, afirmace, souhrn) 
 • proces změny
 • seznámení s nevhodnými reakcemi

Následující setkání se kromě nácviku pokročilejších dovedností pracujících přímo s motivací (např. evokace řeči změny) věnují supervizi využití motivačních rozhovorů v případech z praxe účastníků

druhé setkání

 • upevnění základních technik
 • porozumění řeči změny, která je srdcem motivačních rozhovorů
 • práce s odporem u klientů
 • poskytování rad a informací tak, aby jedinec byl do toho více zapojen

třetí setkání

 • nácvik, nácvik, nácvik…
 • zpětná vazba na případné nahrávky
 • empatie a její rozvoj, souvislost s tělem
 • struktura rozhovoru
 • krátká intervence
 • rozbor videa

V případě kurzu na klíč lze upravit na základě dohody.

motivační rozovory

podrobnější popis výcviku

Program prvního setkání


1. den

Seznámení, úvod

Cvičení pro „ochutnání ducha motivačních rozhovorů“

Úvodní teorie – zakladatelé, paradigma, lidské potřeby

Procesy změny – cyklus změny, ambivalence, komunikační reflexy, předpoklady změny


2. den

Nevhodné reakce (tzv. „roadblocks“)

Techniky motivačních rozhovorů: otevřené otázky, souhrn, reflektivní naslouchání, afirmace

Cyklus změny

 

Program druhého setkání


1. den

Úvod, jak minulý výcvik ovlivnil moji práci s klienty

Práce s nahrávkami

Cvičení na opakování základních technik

Řeč změny, evokace řeči změny, evokativní otázky, cvičení


2. den

Poskytování rad a informací

Reflektování – prohloubení

Práce s klientem v „odporu“

Cvičení na kombinaci technik


Program třetího setkání

1. den

Úvod, analýza videonahrávky

Opakování základních technik, evokace řeči změny a práce s řečí statu quo

Kazuistická práce ve skupině

Agenda (společné téma rozhovoru)

Podpora schopností a zdrojů klienta


2. den

Empatie

Krátká intervence

Příklad dobrého vedení rozhovoru

Proces plánování

Cvičení – motivační rozhovor s reálným klientem

Struktura rozhovoru

Shrnutí – základní charakteristiky vztahu pracovníka s klientem

Pokud máte zájem o informace ohledně plánovaných seminářů, článků, jiné inspirace...

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU MÉHO NEWSLETTERU

Nespamuji, snažím se nebýt otravný, kdykoli se odhlásíte :).

Přihlášením souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů v souladu s podmínkami jejich ochrany. Rozumím, že mám právo kdykoli tento souhlas odvolat.