Komplexní výcvik v motivačních rozhovorech

Výcvik „Motivační rozhovory“ je rozložen do tří setkání (celkem 60 hodin). Kromě pochopení principů a zvládnutí základních a pokročilých technik motivačních rozhovorů je cílem výcviku i zkoumání vlastních potřeb, předsudků či hodnot. 

První setkání nabízí představení základního rámce techniky, teorii a nácvik dovedností vytváření dobré pracovní aliance. Následující setkání se kromě nácviku pokročilejších dovedností pracujících přímo s motivací (např. evokace řeči změny) věnují supervizi využití motivačních rozhovorů v případech z praxe účastníků.

Důraz je v celém výcviku kladen na vlastní zážitek, nácvik dovedností a spolupráci ve skupině. 

Cílem je, aby si pracovníci odnesli konkrétní věty, uměli je použít a získali nástroje pro sebevzdělávání v rámci techniky. Výcvik je vhodný jak pro začínající pracovníky, tak i pro zkušenější pracovníky, kteří pracuji s klienty na změně jejich chování. 

Velikost výcvikové skupiny je do 20 účastníků. 

V rámci výcviku kromě jiného nabízím také zkušenost lektora psychoterapeutického výcviku a z psychiatrické praxe.

Návrh průběhu výcviku – lze upravit dle možností organizace s dodržením časové dotace.

Program prvního setkání

1. den

Seznámení, úvod

Cvičení pro „ochutnání ducha motivačních rozhovorů“

Úvodní teorie – zakladatelé, paradigma, lidské potřeby

Procesy změny – 1. část (cyklus změny, ambivalence 1)

Procesy změny – 2. část (ambivalence 2)

Procesy změny – 3. část (komunikační reflexy, předpoklady změny)

2. den

Nevhodné reakce (tzv. „roadblocks“)

Techniky motivačních rozhovorů: otevřené otázky

Techniky motivačních rozhovorů: reflektivní naslouchání 1

Techniky motivačních rozhovorů: reflektivní naslouchání 2

Techniky motivačních rozhovorů: afirmace

3. den

Nácvik kombinace základních technik

Společné probírání konkrétních situací z praxe s cílem vytvoření vět, které lze v rozhovorech

s vaší klientelou používat

Cyklus změny

 

 

Program druhého setkání

1. den

Úvod, jak minulý výcvik ovlivnil moji práci s klienty

Práce s nahrávkami

Cvičení na opakování základních technik

Řeč změny – co to je, význam, cvičení

Evokace řeči změny, evokativní otázky, cvičení

Moje oblíbená vzpomínka – cvičení

2. den

Poskytování rad a informací

Reflektování – prohloubení

Práce s klientem v „odporu“

Cvičení na kombinaci technik

Závěr

 

Program třetího setkání

1. den

Úvod, analýza videonahrávky

Opakování základních technik, evokace řeči změny a práce s řečí statu quo

Kazuistická práce ve skupině

Agenda (společné téma rozhovoru)

Podpora schopností a zdrojů klienta

2. den

Empatie

Krátká intervence

Příklad dobrého vedení rozhovoru

Proces plánování

Cvičení – motivační rozhovor s reálným klientem

Struktura (schema) rozhovoru

Shrnutí – základní charakteristiky vztahu pracovníka s klientem

Závěr